Werkwijze

Leven is bewegen. Veranderen is een proces dat nooit stopt.

Volgens de ‘Gestalt’ helpt het niet echt om precies uit te pluizen hoe het allemaal zo gekomen is. We staan liever stil bij waar u ‘nu’ mee zit. Ik luister naar de inhoud van uw verhaal en zal vooral reageren op hoe u iets zegt. Het is vaak zinvoller om te zien hoe iets verteld wordt en op welke manier emoties en lichaamstaal een rol spelen. Hoe beweegt, kijkt, ademt, spreekt een mens.

Ik maak tijdens de gesprekken gebruik van verschillende werkvormen, zoals: bewustzijns- en lichaamsgerichte oefeningen, verbeelden en uitbeelden van gevoelens en emoties en het oefenen van nieuw gedrag.