Theorie

Gestalttherapie

Volgens de gestalttheorie is contact voor een mens even noodzakelijk als zuurstof en water. Om die reden wordt ‘Gestalt’ ook wel de therapie van het contact genoemd.
Immers, mensen zijn geen eilandjes, ze zijn een onderdeel van hun omgeving: familie, werk, vrienden en de maatschappij. Bij gestalttherapie of -coaching gaat het om dit contact: hoe gaat iemand om met zichzelf en met zijn omgeving. De gestalt biedt mensen houvast om met hun problemen en vragen aan het werk te gaan.

Thema’s die onder anderen in de gesprekken aan de orde kunnen komen:

  • Omgaan met emoties als angst, boosheid, verdriet, verlegenheid, onzekerheid
  • Zichzelf beter willen kennen
  • Zin geven aan het leven
  • Beter contact willen maken
  • Keuzes maken
  • Verantwoordelijkheid nemen

Beschouw het als een zoektocht. Het (her) ontdekken van uw kracht, creativiteit en spontaniteit. Deze vermogens leren waarderen en er gebruik van maken.