Coachen

Ik bied coaching aan individuen of een groep of team die een specifiek (leer)doel hebben of willen kijken naar hun functioneren.

Coachen betekent voor mij: luisteren naar wat u of het team wil veranderen en leren. Ik leer mensen zelf antwoorden te (her)ontdekken. Ik nodig u uit niet alleen gebruik te maken van de linker hersenhelft: de rationele, abstracte, logische, gestructureerde kant. Maar ook de gevoelsmatige rechter hersenhelft te gebruiken. Dankzij de capaciteiten van de rechter hersenhelft zijn we in staat creatiever om te gaan met onszelf en met andere mensen. Het is niet de bedoeling dat we alleen maar gebruik maken van de ene of de andere hersenhelft, het is juist de bedoeling beide te integreren c.q. te benutten.

Mogelijke vraagstukken:

Als werknemer
• ontevredenheid over uw werkplek
• voorkomen van burn-out
• het maken van keuzes
• loopbaanontwikkeling
Als ouder
• het opvoeden/ begeleiden van uw    kinderen
• het spanningsveld tussen uw werk    en gezin
Als team
• samenwerking in uw team
• communicatie in uw team
• hoe geeft uw team feedback aan  elkaar
Als scholier en als student
• omgaan met faalangst en/of    examenvrees
• doe ik wel de studie, die bij me past?
• het maken van studiekeuzes