Personalia

Vanaf 2004 ben ik mijn gestaltpraktijk voor psychotherapie, coaching en systemisch werk gestart.

Gestalttherapie heeft mij meer grond onder de voeten gebracht. Gestalt heeft mijn leven bewuster gemaakt en ook geleerd dat ik keuzes heb en dat het aan mij is deze te onderzoeken en te maken. Gestalt heeft mij een meer open houding naar anderen en mijn omgeving gegeven. Door bewust te worden van wat ik kan en wil, kan ik op een mij passende wijze contact maken met de ander. Gestalt helpt me om niet te oordelen maar om ruimte te creëren dat er ook verschil kan en mag zijn. Samen met mijn cliënten stil staan en zoeken naar een nieuw evenwicht geeft mij energie en kost me geen energie.

Voor mijn werkzaamheden als gestalttherapeut heb ik gewerkt in diverse organisaties in de gezondheidszorg. Eerst 20 jaar als (algemeen, – wijk,- en psychiatrisch) verpleegkundige en na deze praktische periode ben ik overgestapt naar de studie medische sociologie. Na voltooiing van de studie ben ik 7 jaar als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam geweest bij de vakgroep gezondheidswetenschappen en heb mijn proefschrift geschreven over het boeiende terrein van ‘de communicatie tussen patiënt, huisarts en specialist’. Na de wetenschappelijke periode lokte toch de praktijk weer.

Mijn huidige werkzaamheden zijn:

  • Individuele en relatietherapie, coaching en systemisch werk.

Van 2004 tot 2021 heb ik naast de individuele en relatietherapie:

  • Medewerkers (uitvoerenden en leidinggevenden) in zorginstellingen gecoacht in: hoe kun je met aandacht communiceren in contact met cliënten, familie, collega’s?
  • Workshops gegeven aan docenten, stagebegeleiders, studieloopbaanbegeleiders bij een Hogeschool om hen te trainen in een intervisiemethodiek.
  • Workshops gegeven aan 50+ in de zorg ‘Wat heb jij nodig om na je 50e met zin en plezier te blijven werken?
  • Gespreksgroepen van partners van jong dementerenden begeleid van Alzheimer Nederland.
  • in het kader van Studentenhulpverlening was ik lid van het team Praktijk Hoek Melkweg in Groningen.

Samenwerkingspartner:

Mocht u contact willen met een mannelijke therapeut, dan verwijs ik u graag naar mijn collega Jan Philip Wieringa. Hij werkt ook vanuit de Gestaltvisie. Jan Philip Wieringa